Katolla sijaitseville savupiipuille, ilmanvaihtolaitteille sekä muille säännöllistä käyntiä edellyttäville rakennusosille ja laitteille on järjestettävä tarkoituksenmukainen, katkeamaton kulkutie.

(Suomen rakentamismääräyskokoelman osa F2; 5.3.1)

Lapetikkaita käytetään seinätikkaiden ja/tai kattosillan jatkeena turvallisten kulku-yhteyksien rakentamiseen vesikatolla.

Lapetikkaat on kiinnitettävä molemmista päistä. Lapetikkaat lähtevät talotikkaista ja johtavat joko kattosillalle tai suoraan piipulle tai muuhun tarvittavaan kohtaan. Tikas voi olla tavallinen puolatikas tai askelmatikas, jossa on porrasmaiset askelmat.

Lapetikkaan johteiden välin pitää olla vähintään 35 cm. Askelmien tai puolien väli saa olla enintään 30 cm. Lapetikkaat kiinnitetään ainakin ylä- ja alapäästään. Ne tuetaan kahden metrin välein.


 

Sastamalan Peltityö Oy - Raamikatu 3, 38200 Sastamala - GSM 0400 336 577 - pauli.kallionsivu@kopteri.net