Sisäänkäyntien ja kulkuväylien kohdat sekä talvella käytettävät leikki- ja oleskelualueet tulee suojata rakennuksen katolta putoavalta lumelta ja jäältä. Määräys koskee myös rakennusta ympäröivää katualuetta ja muuta yleistä aluetta.
(Suomen rakentamismääräyskokoelman osa F2; 5.3.1)

Lumiesteen avulla vältetään vahinkoja aiheuttava lumen siirtyminen ja hallitsematon putoaminen katolta. Näin suojataan sekä rakennusta että alla liikkuvia ihmisiä ja omaisuutta, esim. pysäköityjä autoja.

   

 

Sastamalan Peltityö Oy - Raamikatu 3, 38200 Sastamala - GSM 0400 336 577 - pauli.kallionsivu@kopteri.net