Talotikkaan tulee olla kestävä, kiinteästi asennettu sekä turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti sijoitettu.
(Suomen rakentamismääräyskokoelman osa F2; 5.2.2)

Tikas tehdään syöpymistä vastaan suojatusta metallista. Tikas kiinnitetään pystysuoraan tai noususuunnassa eteenpäin kaltevaksi ja rakennetaan yhtenäisenä myös mahdollisen sivusuuntaisen siirtymän kohdalla.

Talotikkaan sivujohteiden vapaa sisäpuolinen väli on vähintään 400 mm ja puolien keskinäinen väli on enintään 300 mm. Johteet ulotetaan vähintään 1000 mm:n korkeudelle ylimmästä puolasta sekä taivutetaan tästä alaspäin lähelle katto- tai räystäspintaa siten, että räystäälle noustaessa saadaan tukeva ote. Alimman puolan suositeltava korkeus lähtötasosta on 1000 - 1200 mm.

Meillä varastossa useita värejä ja pituuksia.

 

 

   
   

 

 

 

 

 

 

Sastamalan Peltityö Oy - Raamikatu 3, 38200 Sastamala - GSM 0400 336 577 - pauli.kallionsivu@kopteri.net