Asutun huoneen ollessa yli 3,5 m korkeudessa maasta on pientalossa aina kiinnitettävä runkorakenteisiin asennettavat turvatikkaat.

(Suomen rakentamismääräyskokoelman osa F2; 5.3.1)

Rakennusten käyttöturvallisuus, määräykset ja ohjeet 2001 (RakMK F2/2001) antaa ohjeeksi, että varatien tikkaan rakenta-misessa noudatettaisiin soveltuvin osin ohjeita talotikkaista.

Tällöin alimman puolan suositeltava korkeus maasta on 1000 - 1200 mm. Asuinrakennuksissa, sekä muulloinkin, kun on tarpeen erityisesti estää pienten lasten kiipeäminen tikkaille, käytetään vähintään korkeutta 1200 mm. Tikkaan alapäässä voidaan myös käyttää vedettävää tai käännettävää jatkosta. Tällöin tikkaan alapää on enintään 2000 mm:n korkeudella lähtötasosta.

   
   

 

Sastamalan Peltityö Oy - Raamikatu 3, 38200 Sastamala - GSM 0400 336 577 - pauli.kallionsivu@kopteri.net